Máy tính đồng bộ HP 8200 Elite USDT, Intel i5-2500S 2.7GHz, Ram 2GB, HDD 250GB ~ MÁY TÍNH ĐỒNG BỘ